منابع انسانی

بيوريتم چیست و چرا باید آن را بشناسیم؟

وویس مقاله به صورت کامل: https://pandiar.com//wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Audio-2021-07-13-at-19.54.40.mp3 بیوریتم (biorhythm) یا زیست آهنگ بدن، مجموعه‌ای از چرخه‌های درونی است که نقش مهمی در کیفیت رفتار و عملکرد انسان ایفا می‌کند. حتماً شما هم روزهایی را به خاطر می‌آورید که احساس می‌کنید توان جسمی‌تان به‌شدت افت کرده یا مغزتان دیگر کشش قبل را ندارد. شاید...