معرفی صاحبنظران و اشخاص

در این بخش از وب سایت رزومه اشخاص مختلف و نیز صاحبنظران در اختیار قرار می گیرد تا در صورت نیاز شما بر حسب مدرک تحصیلی و یا تیتر مهمترین مهارت افراد به جستجو پرداخته و در صورتی که سوابق فردی خاص مورد نیاز شما بود بتوانید با او تماس گرفته و همکاری تان را آغاز کنید. هیچ گونه رتبه بندی در بخش صاحبنظران صورت نمی گیرد. تقدم و تاخر در لیست صاحبنظران به تاریخ درج مطالب مرتبط است.

ستاره ای که کنار رزومه برخی از افراد خورده به معنی آن است که رزومه شان توسط پندیار سپنتا تنظیم شده است. اگر کسی در آزمون تعیین مهارت ما شرکت کرده باشد در بخش تاییدیه معرفی اش مهارتهای اول در سه سطح ارزیابی می شوند که به مفهوم آن است که شرکت پندیار آن صلاحیت را مورد ارزیابی دقیق قرار داد و صلاحیت فرد را در حدی ذکر گردیده تایید می کند. تعرفه استفاده از خدمات در این بخش به شرح زیر می باشد:

در این بخش از وب سایت رزومه اشخاص مختلف و نیز صاحبنظران در اختیار قرار می گیرد تا در صورت نیاز شما بر حسب مدرک تحصیلی و یا عنوان مهمترین مهارت افراد به جستجو پرداخته و در صورتی که سوابق فردی خاص مورد نیاز شما بود بتوانید با او تماس گرفته و همکاری تان را آغاز کنید. هیچ گونه رتبه بندی در بخش صاحبنظران صورت نمی گیرد. تقدم و تاخر در لیست صاحبنظران به تاریخ درج مطالب مرتبط است.

ستاره کنار رزومه برخی از افراد خورده به معنی آن است که رزومه شان توسط پندیار سپنتا تنظیم شده است. تاییدیه به معنی آن است که فرد یا از طریق آزمون تعیین مهارت یا تجربه همکاری و شناخت از او مورد تصدیق و تایید شرکت قرار دارد که بر حسب میزان مهارت در سطح A (عالی)، B (خوب) ,C (متوسط) ارزیابی می شود.

 

تعرفه استفاده از خدمات در این بخش به شرح زیر می باشد:

هزینه درج در سایت بدون طراحی: تعداد صفحات فایل نهایی رزومه * پنج هزار تومان مثال: یک رزومه دو صفحه ای معادل 10 هزار تومان

هزینه ترجمه رزومه از فارسی به انگلیسی: تعداد صفحات رزومه * 15هزار تومان مثال: ترجمه یک رزومه سه صفحه ای معادل 45 هزار تومان

هزینه طراحی رزومه با الگوهای موجود: تعداد صفحات رزومه * 10هزار تومان مثال: طراحی یک رزومه دو صفحه ای معادل 20 هزار تومان

هزینه طراحی رزومه به صورت حرفه ای و با الگوهای اختصاصی: تعداد صفحات رزومه * 30 هزار تومان مثال: طراحی یک رزومه 5 صفحه ای: 150 هزار تومان

توضیح: صفحات مربوط به گواهی نامه ها، افتخارات یا تاییدیه ها جزو هزینه طراحی محاسبه نخواهد شد و تنها مشمول هزینه درج در سایت خواهند بود.

 

مثال: یک رزومه دو صفحه ای که دارای سه صفحه ضمایم است اگر به طراحی ساده و ترجمه و درج در سایت نیاز داشته باشد:

درج در سایت: 25 هزار تومان (5 صفحه * 5000 تومن)

ترجمه: 30 هزار تومان

طراحی ساده: 30 هزار تومان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

85500 تومان

 

ارزیابی صلاحیت؟

نحوه ارزیابی صلاحیت به صورت آزمون یا تجربه همکاری می باشد. شما می توانید در مورد هر تعداد موضوع مانند کامپیوتر، حسابداری، زبان، شیمی، بازاریابی، فروش و هر مورد دیگری در محل شرکت یا به صورت آنلاین آزمون بدهید. اگر نتیجه آزمونتان مطلوب بود می توانید درخواست کنید که نتایج در وب سایت درج شود و اگر مطلوب نبود می توانید درخواست کنید که نتایج درج نگردد.

ارزیابی صلاحیت به شما و شرکتهایی که برای مصاحبه تشریف می برید این کمک را می کند آنها به جای آزمون گرفتن از شما از نتایج آزمونی که قبلا در وب سایت پندیار درج گردیده استفاده کنند که این کار سرعت و سهولت فرایند استخدام را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه این مصاحبه در پندیار برای شما مانند مصاحبه آزمایشی به حساب می آید.

“هزینه آزمون هر یک از موضوعات پایه مانند زبان، آفیس و یا تایپ 7 هزار تومان”

“هزینه آزمون موضوعات تخصصی 20 هزار تومان”

 

پرداخت به 5022291001574639 بانک پاسارگاد به نام امیرحسین میرزابیکی فینی

برای قرار مصاحبه و یا کسب اطلاعات بیشتر با info@pandiar.com مکاتبه کنید

ستاره جودت سرکندی

مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

متولد: 1362

بیش از 8 سال سابقه کار

محمد سعید غندالی

مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد شیمی آلی

متولد 1364

بیش از 5 سال سابقه کار

مهدیه عابدی

مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد زبان شناسی

متولد: 1364

بیش از 8 سال سابقه کار

تصدیق توسط پندیار

زبان شناسی: A ترجمه: A تاریخ تاییدیه: 1396

زیبا حقی

مدرک تحصیلی: كارشناسی هنر

سوابق کاری: بازاریابی و فروش

متولد: 1369

بیش از 6 سال سابقه کار

گلد حرفه ای

لیلا علی محمدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای شیمی تجزیه

سوابق کاری: شش ساله سابقه کاری مرتبط

متولد: 1360

گلد حرفه ای

مهدی میرتوشه جو

مدرک تحصیلی: کارشناس عمران

سوابق کاری: بیش از ده ساله سابقه کاری مرتبط

متولد: 1359

کاوه وزیری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی شیمی – کارشناسی شیمی گرایش صنایع غذایی

سوابق کاری: بیش از هفده ساله سابقه کاری مرتبط در زمینه صنعت نفت بخش مدیریت محیط زیستی و ضایعات حفاری، سیستم کنترل جامدات دستگاه های حفاری شامل توری های لرزان مادکلینر و سانتریفیوژ، سیستم های گل حفاری، دکل های خشکی و دریا گل های پایه آبی و روغن

متولد: 1353

مریم نامداری

مشخصات عمومی گواهی نامه دوره ورد گواهی نام دوره اکسل

تحصیلات: کارشناس ارشد منابع طبیعی

متولد: 1369

سابقه کاری مفید: 5.5 سال

تصدیق توسط پندیار

مایکروسافت ورد: A مایکروسافت اکسل: A تاریخ تاییدیه دی 1397